Razom Добре там – де ми є! Разом краще і цікавіше.
Разом.Si збирає всіх українців в Словенії. Гуртуємось і допомагаємо один одному. Діють курси словенської мови. На сайті працює форум, де можна задати свої запитання і знайти однодумців. Регулярно проводимо зустрічі, покази фільмів, екскурсії.
 

Enotno dovoljenje. Новий закон про працевлаштування в Словенії


З 1 вересня 2015 року вступив в дію новий закон про працевлаштування в Словенії. На підставі нього вводиться єдиний дозвіл Enotno dovoljenje, який одночасно дає право на працевлаштування і на тимчасове проживання в РС. Для діючих директорів потрібно подавати заяву на продовження na podlagi soglasja zavoda za zastopnika по цьому взірцю (обов”язково перевірте актуальність взірця на офіційному сайті УЄ, додаткова інформація внизу). Заява подається в Управній Єноті по місцю проживання за 30 днів до закінчення дії діючого дозволу на працевлаштування. Продовження дозволу на проживання для сім”ї здійснюється по тій же процедурі.

C – Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti:
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno
zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca.

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke:
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi
Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so
označeni kot davčna tajnost;
– da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas
poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih
davčnih obveznosti;
– da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.

comments powered by Disqus